Jezik:

Projektno vodenje


Projekte vodimo po načelu odgovornosti in PRINCE II. metodologiji. Imamo pridobljen certifikat za uporabo metodologije PRINCE II. K posameznemu projektu pristopimo šele takrat, ko vidimo da si vse strani želijo win-win situacije. Naše načelo je optimizacija projekta in delovnih procesov za učinkovito dosego cilja.

 

Preden se lotite projekta je pomembno, da:

 

• projekt sovpada s politiko in strategijo podjetja ter okolja
• imate za projekt zagotovljena finančna sredstva
• projekt izkazuje dolgoročni učinek, ki je bil dokazan v investicijski dokumentaciji
• imate natančno določeno, kako bo delo potekalo, kdaj se kakšna naloga začne in konča, soodvisnost posameznih nalog,
• natančno določena odgovornost članov projektne skupine

 

Naša naloga je, da:

 

• preučimo aktualno stanje in ocenimo pravilno usmeritev k cilju,
• pripravimo osnovno vodilno mapo za celoten projekt z akcijskim in terminskim načrtom,
• izdelamo več možnih tehničnih, ekonomskih in pravno organizacijskih scenarijev,
• izdelamo register tveganj z analizo, upravljanjem in spremembami plana,
• izdelamo načrt izvedbe projekta (NIP) na podlagi tehnologije (Product Based Planning),
• izdelamo normiran delovni proces za celoten projekt,
• pomagamo pri nadzoru kvalitete,
• pripravljamo vmesna in zaključna poročila.

S sistemskim in celostnim pristopom zagotavljamo svojim strankam kakovostno izvedbo in pomoč pri izvedbi projekta.