Jezik:

O podjetju Radix


Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1990 kot družinsko podjetje. Prvotno se je podjetje ukvarjalo s storitvami in trgovskim blagom, uvozom in izvozom blaga iz Švedske in Avstralije ter zobozdravstvenimi storitvami. Leta 1998 je glavna dejavnost postalo poslovno svetovanje in inženiring.

 

Danes podjetje uresničuje svoje zadane cilje, poslanstvo in vizijo. Naša vizija je postati izvor učinkovitosti in kvalitete za projektni inženiring.


Podjetje se tesno povezuje s partnerskimi podjetji in inštitucijami pri nas in v tujini.

 

Ime podjetja izhaja iz Latinske besede radix, ki pomeni koren, izvor. V matematičnem numeričnem sistemu beseda radix pomeni število edinstvenih števk, vključno z 0. V decimalnem, binarnem, hexadecimalnem sistemu pomenijo števke število 10, ker vsebuje 10 številk od 0 – 9.


Iz latinske besede izhaja pomen radix za sistemski pristop delovanja, v matematičnem sistemu pa pomeni radix odličnost s številko 10.

 

S sistemskim pristopom in odličnostjo pomagamo podjetjem in občinam:
- pripraviti in izvesti projektne naloge, ki bodo strokovne in narejene z odgovornostjo,
- pripraviti celovite rešitve z marketinškega in izvedbenega področja.