Jezik:

Prijava na razpise


S pridobivanjem nepovratnih sredstev za naročnika se profesionalno ukvarjamo 11 let. Podjetja, občine, zavode in druge organizacije prijavljamo na javne razpise iz strukturnih in kohezijskih skladov ter drugih finančnih mehanizmov za pridobivanje nepovratnih sredstev. Naše rešitve so storitve »na ključ«. Za vaš projekt poiščemo primeren razpis, v sodelovanju z vami pripravimo projektno dokumentacijo, poskrbimo da je dokumentacija oddana pravočasno in na pravilen način, poskrbimo za pravočasen podpis pogodb, za vmesna poročanja, končno poročanje, komunikacijo z izvajalsko agencijo ali resornim ministrstvom, sestavo sklepov in obrazložitev, ter vam svetujemo pri vodenju računovodstva za potrebe razpisa ter informiranju o projektu v skladu s smernici EU, ki je bil sofinanciran s strani EU.

 

Področja prijav projektov na katerih imamo izkušnje in visoko učinkovitost temeljijo na investicijah v:

 

• športno in turistično infrastrukturo
• komunalno infrastrukturo
• naravno in kulturno dediščino
• okoljevarstveno področje
• visokotehnološko opremo in stroje
• raziskave in razvoj
• turistične programe
• izobraževanje

 

Najpogostejše prijave izvajamo na razpise:

 

• Podjetniškega sklada
• Ministrstva za gospodarstvo
• Ministrstva za šolstvo in šport
• TIA
• JAPTI
• Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
• SVLR – čezmejne projekte Cilj 3, RRP