Jezik:

Poslovno svetovanje


Radix sodeluje z raznimi projektantskimi podjetji in finančnimi hišami ter znanstveno raziskovalnimi institucijami in univerzami. Razpolagamo s široko paleto znanj in izkušenj na različnih vsebinah: turizem, obvnovljivi viri energije, varovanja naravne in kulturne dediščine, gospodarski in socialni razvoj ter varovanje okolja, projektiranje kanalizacij, vodovodov, cest, tunelov, deponij, celostnih rešitev problematike odpadkov, …

 

Aktualna področja svetovanja:

 

• optimizacija poslovanja in delovni proces,
• projektiranje in vzpostavitev zahtevnejših novih tehnoloških linij,
• optimizacija financiranja in naložb,
• pridobitev novih poslovnih partnerjev,
• marketinška promocija na trgu in vstop na tuje trge,
• nakup ali prevzem novih podjetij,
• širjenje nove proizvodne ali storitvene panoge,
• javno zasebno partnerstvo PPP model.

 

Smo svetovalci Ministrstva za gospodarstvo na področju:

 

• finance in investicije,
• skupna vlaganja,
• vodenje in upravljanje podjetij.