Jezik:

Razvoj novih produktov


Celovit pristop k razvoju novih izdelkov v podjetju

 

Podjetja premalo poudarka dajejo na lasten razvoj novih izdelkov. Praksa uspešnih podjetij kaže, da je priporočljivo zagotavljanje minimalno 30% prihodka od produktov, ki niso starejši od 3 let, da je smotrno ukvarjanje z razvojem produktov, ki zagotavljajo dodano vrednost nad 30.000 EUR, da se mora v podjetju zagotavljati konkurenčna prednost s pomočjo diferenciacije na osnovi hitrega razvoja novih produktov.

 

Slovar besed, na katerih temelji naše svetovanje in rešitve pri razvoju novih produktov (celostni pristop k RNP, analiza in pregled novih idej, raziskava trga, koncept novega izdelka, tehnična raziskava, testiranje koncepta, poslovna in tehnična analiza izdelka, prototip izdelka, vstop na trg, razvoj kulture inovativnosti v podjetju, branding NP, razvejana tržna mreža, široka paleta-nabor NP, sodelovanje z arhitekti, univerzami in ključnimi strankami, vlaganje v mlade raziskovalce, tehnična podpora, patenti, certifikati).

 

Koraki za vzpostavitev sistema RNP v podjetju:
Korak 1: področje novih idej
Korak 2: priložnosti, analize
Korak 3: oblikovanje poslovnega procesa
Korak 4: razvoj izdelka
Korak 5: testiranje in validacija
Korak 6: lansiranje izdelka