Jezik:

Investicijska dokumentacija


Investicijsko dokumentacijo izdelujemo za:

 

 • prijavo na evropske in domače razpise,
 • pridobitev financiranja (kreditov),
 • odločanje investitorja o pristopu k investiciji in izboru optimalne variante.

 

  

Investicijsko dokumentacijo pripravljamo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006).

 

Investicijska dokumentacija pokaže upravičenost projekta oziroma investicije. Presojo opravimo s tremi metodami:

 

 • z analizo stroškov in koristi,
 • analizo tveganja in
 • analizo učinkovitosti.

 

Kazalniki, ki nam kažejo pravilno smer odločitev so:

 

 • interna stopnja donosnosti,
 • relativna neto sedanja vrednost,
 • neto sedanja vrednost,
 • WACC-cena kapitala,
 • donosnost kapitala,
 • doba vračanja investicije in
 • celotna gospodarnost.

 

Vrste investicijske dokumentacije, ki jo izdelujemo:

 

 • Idejni izračuni in kalkulacije
 • Dokument identifikacije investicijskega programa
 • Predinvesticijska zasnova
 • Investicijski program
 • Študije upravičenosti in izvedljivosti (angl. Feasibility study) izdelujemo v skladu s Priročnikom evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi.
 • Analize stroškov in koristi izdelujemo v skladu z Delovnim dokumentom 4 Evropske komisije.