Jezik:

Celostne rešitve z odpadki


Smo kompetenten svetovalec in načrtovalec celostnih rešitev ravnanja z odpadki.

 

Skupaj z našimi partnerji vam svetujemo, načrtujemo in izvedemo celovito rešitev ravnanja z odpadki od zbiranja – obdelave – odlaganja oz. do zaključenega cikla celovite rešitve ravnanja z odpadki.

 

Naše storitve zajemajo:

- celovite koncepte zbiranja, obdelave, deponiranja in transporta odpadkov

- priprava investicijske in projektne dokumentacije

 

 • investicijska dokumentacija:
  • Projektna naloga
  • DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta)
  • PIZ (Predinvesticijska zasnova)
  • IP (Investicijski program)
  • ŠI (Študija izvedljivosti)

 

 • projektna dokumentacija:
  • IŠ (Idejna študija)
  • IDZ (Idejna zasnova)
  • IDP (Idejni projekt)
  • PGD (Projekt za gradbeno dovoljenje)
  • PZI (Projekt za izvedbo)
  • PID (Projekt izvedenih del)
  • POV (Projekt obratovanja in vzdrževanja)

 

Pripravimo celotno investicijsko in projektno dokumentacijo »na ključ«.